Activa / Passiva 01-08-2015 t/m 31-07-2016Burgerbelangen Kerkrade beschikt over een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) beschikking. Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s de volgende gegevens op haar eigen website zetten

Naam van de instelling:

Burgerbelangen Kerkrade

RSIN/fiscaal nummer:

816461478

Contactgegevens:

p/a Winricusstraat 39, 6467 BM Kerkrade

email: info@burgerbelangen-kerkrade.nl

KvK-nummer:

40188098

Bankrekeningnummer:

bankrekeningnummer: NL35 RABO 0171 7044 60

Dagelijksbestuur:

voorzitter: Lucie van de Meerakker, Winricusstraat 39, 6467 BM Kerkrade

penningmeester: Angelique Moberts-Lenzen, Drievogelstraat 66, 6466 GN Kerkrade

2e secretaris/ledenadministratie: Erwin Weegels, Barbarastraat 18, 6462 CK Kerkrade

Doelstelling: 

Burgerbelangen Kerkrade heeft de doelstelling als politiek onafhankelijke groepering actief opkomen voor het algemeen belang en welzijn van de gemeente Kerkrade en haar inwoners en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door deel te nemen aan het bestuur van de gemeente Kerkrade.

Beleidsplan (hoofdlijnen):

actieve deelname aan de lokale politiek en zitting hebben in de gemeenteraad van Kerkrade om zo mee te kunnen bijdragen aan zorg en welzijn van de inwoners van Kerkrade op allerlei gebied en voor alle geledingen in de bevolking.

Beloningssysteem:

behalve vergoedingen van gemaakte onkosten worden aan de bestuursleden geen betalingen voor hun werkzaamheden gedaan. Alle bestuursleden zijn als vrijwilliger aan de vereniging verbonden.

Notulen algemene ledenvergadering:

De notulen van de algemene ledenvergadering van 10 september 2015 zijn voorgelegd aan de leden in de algemene ledenvergadering op 8 september 2016 en zijn goedgekeurd.

Kernpunten van de vergadering waren: opening vergadering, vaststelling presentielijst, notulen vorige vergadering, verslag wethouders, verslag fractievoorzitter, financieel verslag, kascontrolecommissie, aftredende en herkiesbare bestuursleden, rondvraag.

Financieel verslag: 

Activa / Passiva 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Activa / Passiva 01-01-2015 t/m 31-07-2015

Activa / Passiva 01-08-2015 t/m 31-07-2016

 

 

Xclusive Multimedia Services