Het bestuur van Burgerbelangen Kerkrade nodigt hierbij alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 29 mei 2018 in het Catharinahoes Lambertistraat 12 Kerkrade. De aanvang van de vergadering is om 19.30 uur.

Phone n.v.t.
Fax: n.v.t.
Lichtenbergstraat 25
6464 AP Kerkrade