Veiligheid

Veiligheid is voor Burgerbelangen een belangrijk item. Het aanvalsplan Bleijerheide omarmen wij dan ook en ook cameratoezicht blijven wij aandacht voor vragen. In het centrum

komt eindelijk, na langdurig aandringen van onze kant, een systeem waarmee voorkomen wordt dat ongewenste auto’s op de Markt terecht komen.

Iedereen kan meedoen

Alle burgers in onze gemeente moeten kunnen meedoen! Dat is echter niet het geval. Te veel burgers met een smalle beurs staan nog aan de kant en participeren niet mee en raken in

toenemende mate geïsoleerd met alle gevolgen van dien. De armoede en schuldenproblematiek is veelal de kern van multi-problemen waar deze burgers mee te maken hebben. Vanaf 2014 hebben we de problematiek van armoede & schulden als speerpunt benoemd met de focus op kinderen die in armoede opgroeien. Er is in deze nog veel werk aan de winkel, maar we hebben de laatste jaren al belangrijke stappen gezet om dit maatschappelijke probleem aan te pakken.

Talenten van kinderen

We willen kinderen vanaf jonge leeftijd hun talenten laten ontdekken, met thema’s aan de slag laten gaan die ze leuk vinden. Daar zetten we nu veel meer op in. Hiervoor is de gemeente Kerkrade een samenwerking aangegaan met Landgraaf en Brunssum. Onderwijs is hier eveneens bij betrokken, van kinderopvang en primair onderwijs tot voortgezet onderwijs.

Campus

De Campus in Kerkrade-West krijgt een nieuwe toekomst. Op voorstel van het college heeft de raad besloten om het gebouw te laten herstellen zodat het later dit jaar weer geheel open kan. We zijn nu in gesprek met potentiële huurders.

Pietershof

oen sluiting van Pietershof dreigde is gekeken naar alternatieven binnen het gemeentelijk vastgoed en wij zijn blij dat P3 en de voormalige protestantse kerk als nieuw wijkpunt in Chèvremont gaan fungeren.

Superlocal

Superlocal betekent een transformatie in de wijk Bleijerheide. 400 Woningen (4 flats) worden omgeturnd naar circa 135 huurwoningen en 20 particuliere woningen, waarbij 1 flat blijft staan en radicaal gerenoveerd wordt. Uitgangspunt bij circulair slopen en bouwen is het hergebruiken van zowel materialen als waarden vanuit het gebied.

Jongeren

Binnen het programma Wijkgerichte Integrale aanpak Jongeren Kerkrade (WIJ. K) gaat de gemeente in samenwerking met zorgaanbieders en welzijnsinstellingen aan de slag om een laagdrempelige voorziening in wijkgebouwen in te richten waar jongeren en hun ouders terecht kunnen met tal van vragen. Binnenkort starten we in het Patronaat in Bleijerheide en het Westhoes. P3 in Chèvremont zal na realisatie volgen.

Hoeve Nieuw Ehrenstein

Hoeve Nieuw Ehrenstein is een pareltje in de Anstelvallei en wordt momenteel gerenoveerd. Hier zal later dit jaar horeca in gevestigd worden en ook overnachten wordt mogelijk voor toeristen.

Veteranendag

We hebben een initiatiefvoorstel ingediend voor een jaarlijkse Veteranendag uit respect en waardering voor Kerkradenaren die voor onze vrijheid hebben gestreden. Ook zijn zij inmiddels geherhuisvest in het gebouw Beerenbosch.

Centrumplan en Center Court

Wij zijn vanaf 2015 gestart met het realiseren van het centrumplan. Een metamorfose van het stadshart vanaf het Museumplein, Martin Buberplein, de HUB met theater, bibliotheek en muziek- en dansschool, nieuw winkelgebied, koop- en huurappartementen en de herinrichting van het stadspark. Het centrumplan is in de afrondende fase en nu richten we ons op het realiseren van de Center Court op het voormalige Atriumterrein als het aanvullende onderzoek en een sluitende financiering dit mogelijk maken.

Cool2beFit

Cool2beFit is een programma dat met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen van kinderen met een boven gezond gewicht. In de leeftijd van 4 t/m 8jaar en van 8 t/m 12 jaar. Ouders en verzorgers worden hier ook bij betrokken. We maken gebruik van verschillende expertise die hier voor noodzakelijk is, zoals een kinderfysio, sportinstructeurs enzovoorts. Cool2bFit is een erkend interventieprogramma.

Evenementen

Wij kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit bij evenementen. Mooie voorbeelden hiervan zijn; Blow by WMC, 5 daag vasteloavend op d’r Maat i Kirchroa & Colonia i Kirchroa.’

Phone n.v.t.
Fax: n.v.t.
Lichtenbergstraat 25
6464 AP Kerkrade