Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade Verkiezingsprogramma 2018-2022

“Voor een bloeiend en vitaal Kerkrade!”

 

Speerpunten:

  • Waar nodig opkomen voor de zwaksten en meest kwetsbaren in onze samenleving, met prioriteit voor kinderen binnen ons armoedebeleid!
  • Meer aandacht voor eenzaamheid, toegankelijkheid en woningaanbod voor ouderen!
  • Een interessant woon- en voorzieningenaanbod voor jongeren!
  • Stimuleren van bewegings- en sportactiviteiten, waardoor onze inwoners gezonder en vitaler worden!
  • Blijven investeren in kwalitatieve evenementen die Kerkrade op de kaart zetten en daarnaast ruimte bieden voor burgerinitiatieven!
  • Versterken van de lokale economie met ruimte voor innovatie/creativiteit ter bevordering van de werkgelegenheid!
  • Verder doorontwikkelen van een uitnodigende en aantrekkelijke stad!
  • Het gezamenlijk nastreven van een veilige en schone leefomgeving in alle wijken!
  • Vanwege krimp naar minder woningen (middels sloop en beperkter bouwen), maar wel zorgen voor meer kwaliteit en leefbaarheid in wijken!
  • Het behoud van een zelfstandig Kerkrade, waar inwoners trots op zijn en dit samen met ons uitdragen!

 

Het verkiezingsprogramma van Burgerbelangen Kerkrade had in 2014 de titel “Laat Kerkrade weer opbloeien!” Met gepaste trots mogen wij constateren dat in deze bestuursperiode, met Burgerbelangen als grootste partij (8 zetels) in de raad en met drie wethouders in het college van B&W, Kerkrade daadwerkelijk is opgebloeid. Het stemt tot tevredenheid dat wij de belangrijkste speerpunten uit ons verkiezingsprogramma 2014-2018 hebben gerealiseerd.

Wij staan klaar om ook voor de bestuursperiode 2018 – 2022 weer verantwoordelijkheid te dragen voor het bestuur van onze stad. Burgerbelangen heeft aangetoond deze verantwoordelijke opdracht aan te kunnen. Als lokale partij zijn wij niet gebonden aan landelijke partijlijnen, ideologieën en/of standpunten. Burgerbelangen acteert op basis van signalen uit de gemeenschap. Wij zitten als lokale partij geworteld in de haarvaten van de Kerkraadse samenleving en putten hieruit de motivatie en gedrevenheid om ons maximaal te blijven inzetten voor onze stad en onze burgers.

 
 

 

Phone n.v.t.
Fax: n.v.t.
Lichtenbergstraat 25
6464 AP Kerkrade