De fractie bestaat uit raadsleden en burgercommissieleden en afwisselend twee steunfractieleden.

Raadsleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers.

De raadsleden kiezen vervolgens burgercommissieleden, die namens de fractie in een bepaalde commissie deelnemen als burger van de fractie. Burgercommissieleden zijn geen gekozen volksvertegenwoordigers.

 

Fractie

Tim Weijers
Wethouder/loco burgemeester, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Openbare ruimte & wijkontwikkeling, Toerisme, PR, Marketing & Communicatie, Coördinatie evenementen, Wijkwethouder Noord
t.weijers@kerkrade.nl


Jo Schlangen
Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Jeugdbeleid, Sport, Weekmarkten & Kermissen
j.schlangen@kerkrade.nl
06 - 308 889 85

Huub Wiermans
Wethouder Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Personeel & Organisatie, Parkstad Limburg, IBA (coördinerend), Centrummanagement, Coördinerend portefeuillehouder Centrum Plan
h.wiermans@kerkrade.nl
06 - 549 686 39

Winand Heijltjes
Fractievoorzitter, raadslid, commissielid AZM, commissielid GEZ
w.heijltjes@kerkrade.nl
06 - 542 177 72

Hens Housen
Raadslid, commissielid GEZ
h.housen@kerkrade.nl
06 - 228 442 92

Alexander Geers
Raadslid, commissielid AZM
a.geers@kerkrade.nl
06 - 521 481 47

Jo Severins
Raadslid, commissielid B&S
j.severins@kerkrade.nl
06 - 559 532 04

Piet van der Mierden
Raadslid, commissielid B&S
p.van.der.mierden@kerkrade.nl
06 - 460 547 66

Leo Crombach
Raadslid, commissielid GEZ
l.crombach@kerkrade.nl
06 - 506 450 55

Jo Essers
Raadslid, commissielid B&S
j.essers@kerkrade.nl
06 - 163 597 22

Jo Hanssen
Raadslid, commissielid AZM
j.l.p.hanssen@kerkrade.nl
06 - 188 042 13

Angelique Moberts
Burgercommissielid AZM, websitebeheerder, penningmeester, dagelijks bestuur
info@angelique-moberts.nl
06 - 535 409 94

Jean Ritterbeeks
Burgercommissielid AZM
jean.ritterbeeks@kerkrade.nl
06 - 431 568 84

Arie Gramsma
Burgercommissielid B&S
arie.gramsma@kerkrade.nl
06 - 204 111 01

Raoul Vinken
Burgercommissielid GEZ
r.vinken@kerkrade.nl
06 - 222-997 99

Harrie Vroomen
Fractiesecretaris, Burgercommissielid GEZ
info@harrievroomen.nl
06 - 484 920 59

Nicolle Heijltjes
Burgercommissielid B&S
nicolle.heijltjes@kerkrade.nl


Xclusive Multimedia Services