De fractie bestaat uit raadsleden en burgercommissieleden en afwisselend twee steunfractieleden.

Raadsleden zijn gekozen volksvertegenwoordigers.

De raadsleden kiezen vervolgens burgercommissieleden, die namens de fractie in een bepaalde commissie deelnemen als burger van de fractie. Burgercommissieleden zijn geen gekozen volksvertegenwoordigers.

 

Phone+31612351699
Fax: n.v.t.
Lichtenbergstraat 25
6464 AP Kerkrade