Burgerbelangen volop aan de slag voor een bloeiend en vitaal Kerkrade!

Burgerbelangen Kerkrade is inmiddels weer een jaar aan de slag in de nieuwe bestuursperiode 2018-2022. “Na onze historische verkiezingswinst 21 maart 2018, waarbij we groeiden van 8 naar 10 zetels, hebben we het mandaat van de kiezers gekregen om onze ingezette koers voort te zetten. Aan de hand van een aantal voorbeelden willen we graag laten zien waar we het afgelopen jaar zoal mee bezig zijn geweest,” aldus wethouder en locoburgemeester Tim Weijers (tevens partijleider van Burgerbelangen). 

Veiligheid

Fractievoorzitter Alexander Geers: “Veiligheid is voor Burgerbelangen een belangrijk item. Het aanvalsplan Bleijerheide omarmen wij dan ook en ook cameratoezicht blijven wij aandacht voor vragen. In het centrum komt eindelijk, na langdurig aandringen van onze kant, een systeem waarmee voorkomen wordt dat ongewenste auto’s op de Markt terecht komen.”  ”

Meedoen

Wethouder Huub Wiermans: “Alle burgers in onze gemeente moeten kunnen meedoen! Dat is echter niet het geval. Teveel burgers met een smalle beurs staan nog aan de kant en participeren niet mee en raken in toenemende mate geïsoleerd met alle gevolgen van dien. De armoede en schuldenproblematiek is veelal de kern van multiproblemen waar deze burgers mee te maken hebben. Vanaf 2014 hebben we de problematiek van armoede & schulden als speerpunt benoemd met de focus op kinderen die in armoede opgroeien.  Er is in deze nog veel werk aan de winkel, maar we hebben de laatste jaren al belangrijke stappen gezet om dit maatschappelijke probleem aan te pakken.”

Wethouder Jo Schlangen: “We willen kinderen vanaf jonge leeftijd hun talenten laten ontdekken, met thema’s aan de slag laten gaan die ze leuk vinden. Daar zetten we nu veel meer op in. Hiervoor is de gemeente Kerkrade een samenwerking aangegaan met Landgraaf en Brunssum. Onderwijs is hier eveneens bij betrokken, van kinderopvang en primair onderwijs tot voortgezet onderwijs.”

Een nieuwe bestemming

Wethouder Weijers: “De Campus in Kerkrade-West krijgt een nieuwe toekomst. Op voorstel van het college heeft de raad besloten om het gebouw te laten herstellen zodat het later dit jaar weer geheel open kan. We zijn nu in gesprek met potentiële huurders.”

“Toen sluiting van Pietershof dreigde is gekeken naar alternatieven binnen het gemeentelijk vastgoed en wij zijn blij dat P3 en de voormalige protestantse kerk als nieuw wijkpunt in Chèvremont gaan fungeren,” aldus fractievoorzitter Geers.

Wethouder Weijers: “Superlocal betekent een transformatie in de wijk Bleijerheide. 400 Woningen (4 flats) worden omgeturnd naar circa 135 huurwoningen en 20 particuliere woningen, waarbij 1 flat blijft staan en radicaal gerenoveerd wordt. Uitgangspunt bij circulair slopen en bouwen is het hergebruiken van zowel materialen als waarden vanuit het gebied.”

“Hoeve Nieuw Ehrenstein is een pareltje in de Anstelvallei en wordt momenteel gerenoveerd. Hier zal later dit jaar horeca in gevestigd worden en ook overnachten wordt mogelijk voor toeristen,” aldus wethouder Weijers. 

Wij. K

Wethouder Schlangen: “Binnen het programma Wijkgerichte Integrale aanpak Jongeren Kerkrade (WIJ. K) gaat de gemeente in samenwerking met zorgaanbieders en welzijnsinstellingen aan de slag om een laagdrempelige voorziening in wijkgebouwen in te richten waar jongeren en hun ouders  terecht kunnen met tal van vragen. Binnenkort starten we in het Patronaat in Bleijerheide en het Westhoes. P3 in Chèvremont zal na realisatie volgen.”

Veteranendag

Fractievoorzitter Geers: “We hebben een initiatiefvoorstel ingediend voor een jaarlijkse veteranendag uit respect en waardering voor Kerkradenaren die voor onze vrijheid gestreden hebben. Ook zijn zij inmiddels geherhuisvest in het gebouw Beerenbosch.”

Metamorfose van het stadshart

“Wij zijn vanaf 2015 gestart met het realiseren van het centrumplan. Een metamorfose van het stadshart vanaf het museumplein, Martin Buberplein, de HUB met theater, bibliotheek en muziek- en dansschool, nieuw winkelgebied, koop- en huurappartementen en de herinrichting van het stadspark. Het centrumplan is in de afrondende fase en nu richten we ons op het realiseren van de Center Court op het voormalige Atriumterrein indien het aanvullende onderzoek en een sluitende financiering dit mogelijk maken,” aldus wethouder Wiermans. 

Cool2beFit

Wethouder Schlangen: “Cool2beFit is een programma dat met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen van kinderen met een boven gezond gewicht. In de leeftijd van 4 t/m 8 jaar en van 8 t/m 12 jaar. Ouders en verzorgers worden hier ook bij betrokken. We maken gebruik van verschillende expertise die hier voor noodzakelijk is zoals een kinderfysio, sportinstructeurs etc. Cool2bFit is een erkend interventie programma.”

Evenementen

Wethouder Weijers: “We kiezen voor kwaliteit ipv kwantiteit bij evenementen, mooie voorbeelden hiervan zijn BLOW by WMC, Colonia i Kirchroa & 5 daag vasteloavend op d’r Maat i Kirchroa.”

Spreekuur

Partijvoorzitter Lucie Van de Meerakker sluit af: “In iedere wijk blijven wij ons maandelijks spreekuur houden.”

Phone n.v.t.
Fax: n.v.t.
Lichtenbergstraat 25
6464 AP Kerkrade