Burgerbelangen Kerkrade wil veteranendag

De veruit grootste fractie in de Kerkraadse gemeenteraad, Burgerbelangen, verzoekt het college van B&W om vanaf dit jaar een jaarlijkse veteranendag in het leven te roepen en deze te ondersteunen c.q. te faciliteren.

“In de gemeente Kerkrade zijn meer dan 850 veteranen woonachtig,” aldus raadslid Arie Gramsma (Burgerbelangen). “Veteranen en hulpverleners hebben de moed en de kracht gehad om ons allen te dienen bij vredesmissies en andersoortige dienstverlening. Bij het uitoefenen van hun taak lopen ze vaak lichamelijk en/of geestelijk schade op, waarbij het thuisfront zich vaak alleen voelt staan. Veteranen en hulpverleners verdienen wat ons betreft (h)erkenning en waardering voor hun diensten. Er ligt een drempel tussen veteranen en hulpverleners, die geslecht moet worden en er zijn geen structurele mogelijkheden tot ontmoeting van veteranen en hulpverleners aan de ene kant en maatschappij aan de andere kant,” zo vervolgt Gramsma zijn verhaal.

Daarom roept Burgerbelangen Kerkrade in een motie het college van B&W op om het GOC Parkstad/Wounded Warriors Zuid zodanig te faciliteren, dat er in oktober 2018 een eerste lokale Veteranendag Kerkrade kan plaatsvinden. De motie zal op maandag 18 juni in de commissievergadering en naar verwachting op woensdag 4 juli in de gemeenteraad besproken worden.

Phone n.v.t.
Fax: n.v.t.
Lichtenbergstraat 25
6464 AP Kerkrade