Burgerbelangen Kerkrade wil veteranendag

Burgerbelangen Kerkrade wil veteranendag
2018-06-13 15:28:41 - door

De veruit grootste fractie in de Kerkraadse gemeenteraad, Burgerbelangen, verzoekt het college van B&W om vanaf dit jaar een jaarlijkse veteranendag in het leven te roepen en deze te ondersteunen c.q. te faciliteren. “In de gemeente Kerkrade zijn meer dan… Lees meer >>

  Lees meer >>

Uitnodiging ledenvergadering 2018

2018-05-26 08:43:10 - door

Het bestuur van Burgerbelangen Kerkrade nodigt hierbij alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 29 mei 2018 in het Catharinahoes Lambertistraat 12 Kerkrade. De aanvang van de vergadering is om 19.30 uur.

  Lees meer >>